Strona główna >

Pieniny - opis

Pieniny
Autor: Łukasz Autor: Tomek Autor: Tomek
Pieniny

Pieniny – wyjątkowo malownicze pasmo górskie leżące na granicy Polski i Słowacji. Stanowią one najwyższą część długiego pasa skałek wapiennych. Pasmo to niezwykle interesująco rozdzielają na trzy części dwa przełomy Dunajca. Pieniny Spiskie leżą między doliną Białki a przełomem Dunajca koło Niedzicy. Najwyższym szczytem tej części Pienin jest Branisko, którego szczyt leży na wysokości 879 m n.p.m. Kolejna część to Pieniny Środkowe (Pieniny Właściwe) często nazywane po prostu Pieninami. Płożone są one między Czorsztynem a Szczawnica i Sromowcami Niżnymi. Najwyższym szczytem Pienin Środkowych są chyba najbardziej znane obok Sokolicy - Trzy Korony. Najwyższy szczyt Trzech Koron ma wysokość 982m n.p.m. Ostatnia część to Małe Pieniny ciągnące się na wschód od Dunajca do doliny Popradu. Najwyższym Szczytem tej części jak i całego pasma Pienin jest Wysoka (1050m n.p.m.).

Najatrakcyjniejszym fragmentem są Pieniny Środkowe. Znajdują się tam liczne trasy widokowe na przełom Dunajca. Północne zbocza łagodnie opadają ku dolinom, natomiast od południowej strony w kierunku Dunajca zbocza stanowią ciekawe i malownicze ściany wapienne sięgające wysokością nawet do 300m.

Pieniny charakteryzują się ogromną różnorodnością fauny. Żyje tu bowiem połowa gatunków zwierząt występujących na terenie Polski. Większość z nich to bezkręgowce, a duża część z nich występuje tylko na terenie Pienin.

Pieniny, a szczególnie ich środkowa część stanowią jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Poza ciekawymi i niezwykle malowniczymi walorami przyrodniczymi a także dobrymi walorami pozaprzyrodniczymi Pieniny są atrakcyjnym miejscem do wypoczynku z powodu występowania na ich terenie wód mineralnych wydobywanych w uzdrowiskach w Szczawnicy i Krościenku.

Wśród atrakcji turystycznych należy wymienić przede wszystkim spływ tratwami przełomem Dunajca. Inna równie ważna atrakcja regionu są zamki. Ruiny zamku w Czorsztynie a także leżący po drugiej stronie Jeziora Czorsztyńskiego gotycko-renesansowy zamek w Niedzicy, który stanowi cel podróży wielu gości.Schengen w Pieninach
W związku z wejściem w życie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, postanowień układu z Schengen, znoszącego obowiązek odpraw granicznych między krajami Unii Europejskiej, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego informuje że: na mocy obowiązywania, Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, art. 15.1 pkt 15; ruch turystyczny może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych i trasach narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku.
W związku z powyższym, na terenie Pienińskiego PN przekraczanie granicy państwowej ze Słowacją dozwolone jest tylko w miejscu dotychczas istniejącego przejścia granicznego na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy, oraz przez kładkę pieszo – rowerową w Sromowcach Niżnych.
W przełomie Dunajca niedozwolone jest dobijanie do polskiego brzegu wszelkich jednostek pływających, ze względu na obowiązywanie ścisłej ochrony przyrody.
Na obszarze Małych Pienin, (park narodowy na Słowacji) przekraczanie granicy dozwolone jest jedynie w miejscach dotychczas istniejących przejść małego ruchu granicznego, do których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.
W stosunku do osób nie przestrzegających przepisów Ustawa przewiduje stosowanie sankcji karnych.

Źródło: www.pieninypn.pl

 
Zdjęcia dostarczone przez Panoramio chronione prawami autorskimi twórcy zdjęcia.